מה כוללת פנימיה טיפולית לנוער?מה כוללת פנימיה טיפולית לנוער?תוכניות רבות מבטיחות לעזור לבני נוער בעייתיים לשנות את חייהם תכניות טיפוליות מציעות לרוב לסטודנטים תכנית אקדמית הכוללת ייעוץ פסיכולוגי. מרכזי טיפול מאושפזים רבים בנויים עם פעילויות ורכיבי בילוי כדי